1. Strona Główna
 2. Kontakt
 3. I-dziennik
 4. Kalendarz
 5. godziny pracy
 6. plan lekcji
 7. BIP
 8. Nabór
 9. >
 10. Dowozy
 1. Historia Szkoły
 2. Prawo
 3. Działalność biblioteki
 4. Kółka zainteresowań
 5. Nauka zdalna
 6. RODO
 7. pliki do pobrania

Działalność biblioteki 2016-08-15 12:39:43

Polecane książki na wakacje

Dnia 15.06.2020 r. podczas comiesięcznych działań „Cała Polska Czyta Dzieciom” uczniowie poznali legendę „O powstaniu Poznania”. Po czym rozwiązali krzyżówkę ( podsumowującą treści wszystkich legend, w czasie dotychczasowych zajęć). Prawidłowe hasło POZNAŃ. Przedstawiony utwór podkreśla, że zawsze powinniśmy dbać o swoich najbliższych i życzyć im bez względu na pochodzenie, przekonania, język, tradycję wszystkiego najlepszego.
rysunek 1 | rysunek 2 | rysunek 3 | rysunek 4 | rysunek 5 | rysunek 6 |


Dnia 11 V 2020 r. w cyklu Cała Polska Czyta Dzieciom pierwszoklasiści poznali wielkopolską legendę „O królu kruków”. Uczniowie wysłuchali historii poznańskiego trębacza Bolka, młodzieńca o złotym sercu, który uratował życie królowi Kruków. A ten pomógł poznaniakom. Kiedy nieprzyjaciel atakował miasto, chłopiec widząc niebezpieczeństwo, ostrzegał mieszkańców Poznania, trąbiąc w czarodziejską trąbkę, otrzymaną od króla kruków. Dzieci przekonały się, że warto pomagać innym, mieć przyjaciół, na których nigdy się nie zawiedliśmy i zawsze można liczyć na nich nawet w bardzo trudnych sytuacjach.

Myślę, że przysłowie „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie” nie straciło na wartości.
rysunek 1 | rysunek 2 | rysunek 3 | rysunek 4 |

Dnia 20 IV 2020 r. uczniowie klasy I z cyklu Cała Polska Czyta Dzieciom poznali „Legendę o rogalach świętomarcińskich”. Głównym mottem utworu jest myśl, że trzeba rozwijać swoje talenty i swoimi umiejętnościami służyć innym. Po zapoznaniu się z treścią dzieci wykonały pace. Myślę, że wszystkie odzwierciedlają przeczytaną\ wysłuchaną legendę.

rysunek1| rysunek2


W załączniku umieszczone są adresy stron internetowych

ciekawe strony internetowe


Dnia 13.01.2020 r. uczniowie klasy I szkoły podstawowej uczestniczyli w działaniach bibliotecznych promujących czytelnictwo „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Wysłuchaliśmy legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Dzieci wiedzą, kto jest założycielem państwa polskiego, znają pierwszą stolicę Polski, barwy narodowe, godło i hymn państwowy, najdłuższą rzekę. Płynnie recytowały wiersz „Kto Ty jesteś? Władysława Bełzy. Wykonały pracę plastyczną związaną z powyższym tematem.
Dnia 17 .02.2020 r. w klasie I szkoły podstawowej odbyły się zajęcia z cyklu „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Poznaliśmy legendę o Warsie i Sawie. Po czym wykonywaliśmy postać syreny warszawskiej.
Dnia 9. 03. 2020 r. w klasie I kolejny raz czytałam dzieciom legendę o poznańskich koziołkach z cyklu „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Po przeczytaniu, omówieniu treści wysłuchaliśmy hejnału wygrywanego w południe na Starym Rynku w Poznaniu. Wykonaliśmy również pracę plastyczną przedstawiającą treść legendy.
Książki polecane koleżankom i kolegom